Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs Tudáspark fejlesztése Pályázat
Budapest XII., 2015

MEGBÍZÓ

MOME

ÉPÍTÉSZ

designed by Erick van Egeraat

SZAKTERVEZŐK

KIVITELEZŐ

FÁZISOK

BRUTTÓ TERÜLET

20 000 m2

A tervezés kezdetekor megfogalmazódtak bennünk a főbb szempontok, amik köré részletes tervezési munkát szerveztük. A felújitott és kibővitett egyetemi campus legyen:
• hű a hagyományaihoz, melynek szellemisége egyszerre gyökerezik 135 éves múltjában, megújulásra való törekvésében és külvilágra való nyitottságában. Egyszerre egyetem és szellemi műhely, ahol szétválaszthatatlan egységet képez a kutatás, az oktatás és az alkotói folyamat, és ezt az új épületegyütes megjelenése és funkcionalitása is tükrözze,
• a jövőbe mutató, a 21. századhoz méltó környezetet és infrastrukturális alapot teremtsen az intézményben zajló szellemi munka számára,
• bár több épületben kerül elhelyezésre mégis egy szerves egységet képezzen, melyet a MOME szíve szervez egységes campus-szá,
• a melévő természeti környezetét megőrző és használatra inspiráló, ahol a gyalogosútvonalak, közösségi terek, parkolás, és az épületek méltó megközelítése is kiemelt tervezési szempontként jelenik majd meg.
A tervezett campus a két új magasépület a korábbi beépítéshez és az épülő épületekhez igazodva a Zugligeti útra merőlegesen helyezkedik el, két végén zárva a az épületegyüttes látványát. A Tudásközpont és az épülő bővítés közötti tér lehet a kiindulási pontja a campus jövőbeni keleti irányú bővítésének, a MOME szíve is folytatható ebben az irányban. Magasságuk az A épülethez főpárkányához iletve az épülő bővitéshez igazodik, a fák lombjai közé rejtetten marad. A mai nyelven megfogalmazott oszlopos-párkányos tömegek egyaránt igazodnak a historizáló és a modern épületkehez. A MOME szíve töredezett struktúrája végigvonul a Zugligeti út mentén, üvegezett felületei gyalogos szinten kommunikálnak a környzeteükkel és engednek belátást a campus nappali illetve éjszakai életébe, és a campus vizuális nyitottságát érzékeltik. A közlekdési kapcsolatok jelenlegi működési sémát követik, az együttes a Zugligeti út felöl tárulkozik fel, ahonnan a MOME szívén keresztül a föld alatt és terepszinten közelíthetők meg az épületek. A gépkocsiforgalom a nyugati és északi telekhatár mentén köti össze a Zugligeti utat a Budakeszi úttal, szervezi a parkolást és az áruforgalmat. A feltöltés az épülő rész udvarán keresztül is lehetséges.
A két új magasépület, a Tudásközpont és a B épület hasonló innovatív, nyitott, átlátható, karakteres formanyelvével, keretezi a meglévő épületeket, az épületben zajló tevékenységet tükröző, kortárs üzenetet hordoz. Mai formanyelvű, de a historikus oszlop-gerenda rendszerre épülő architektúrájával az egységes megjelenést erősíti, melyet a MOME szíve Zugligeti úton végigvonuló transzparens terei kötnek össze. Az épületek megjelenése a felhasznált anyagok – fa, látszóbeton kő és üveg – minősége és egyedi megmunkálása, őszinte anyagszerű felhasználása által felel meg az egyetem szinvonalának és illeszkedik a védett épületekhez. Az egyedi formavilágú belső közösségi terek – leginkább a MOME szíve – tükrözi a művészeti egyetemhez méltó kialakítást és megfelel reprezentációs igényeknek. A különlegesen formált terek isnpirálólag hatnak az egyetem hallgatóira és kiemelik a védett épületek klasszikus értékeit, az arányt a szimmetriát, a fényárnyék hatásokat. Az új magasépületek benapozottsága, indirekt bevilágítása, valamint a mesterséges megvilágítása megfelel a kor igényeinek. Az épületek homlokzati rendszere a külső oldali árnyékolását segíti.
Az egyes épületekeben a kiírás szerinti funkciók logikus működési egységekbe szervezetten elhelyezhettek. Az épületek központi vertikális és horizontális közlekedő tereire felfűzött egységek kellően flexibilisek, az épületek a jövőben tetszőlegesen átszervezhetőek. Önnáló mőködésre képesek és megfelenek a flexibilitás, multifunkcionalitás és téri mobilitás igényeinek. A lépcsők és felvonók elhelyezése biztosítja az egyenrangú, önálló akadálymenetes használatot. A Tudásközpont, akár külön Zugligeti úti bejárattal vagy a MOME szive ellenörzött föbejáraton keresztül alkalmas külső használó számára bérbeadás útján történő biztonságos hasznosításra. A Technológiai park már megvalósult épületei a tervezett MOME sziven keresztul szervesen integrálandóak a campus egészébe. A MOME szíve épület intenzív zöldtetős kialakítással szövödik az épületket körülölelő park egészébe.
A gépkocsiforgalom a nyugati és északi telekhatár mentén köti össze a Zugligeti utat a Budakeszi úttal, szervezi a parkolást és az áruforgalmat. A szükséges 70 db parkolóhely és a két busz a gyephézagos térkő burkolatú vegyes használtú útra felfüzötten, a campus területének perifériáján ki alakított, a gyalogos közlekedést nem akadályozza. A parkolóhelyek kialakítása során fák kivágására nincs szükség.
Építészeti érték, mint fenntarthatósági faktor . A fenntarthatóság az anyaghasználat és a modern technológiák általános használatával nem merülhet ki. A cél, hogy időtlen értéket teremtsünk. Egy olyan erős karakterű épületegyüttest, amely széles körben támogatott, és felhasználóbarát, flexibilis tereket ölel magába. Ezen definíció szerint a komplexum a szokásos 30-50 éves élettartam sokszorosát nyújtja, és ezáltal egy lényegesen alacsonyabb társadalmi, gazdasági és környezeti terhelést eredményez. A környezettudatos technológiák és anyagok használata csak akkor működik igazán, ha a project követelményeivel és célkitűzéseivel szoros egységet alkot. A denzitás, a külső és belső terek minősége, a kompakt megoldások, a megközelíthetőség mind komoly hatással vannak az épület fenntarthatóságára.