.
.

Családi ház
Gödöllő, 2011-2015

MEGBÍZÓ

Bulyáki-Jenei Sándor

ÉPÍTÉSZ

BMG Építészek Kft.

SZAKTERVEZŐK

Statikus: Muszasi Kft. Szabó Zoltán

KIVITELEZŐ

FÁZISOK

Vázlatterv: 2011
Engedélyezési terv: 2012
Kiviteli terv: 2012
Kivitelezés: 2013-2015

BRUTTÓ TERÜLET

293 m2

A telek Gödöllő délkeleti részén, a 3-as úttól délre lévő enyhén dombos, mára már beépült környezetben fekszik. A terület a dombtetőtől északnyugati irányban lejt, a tervezett földszintről és tetőtérből jó kilátás ragadható meg. A nagyjából délkelet-északnyugat irányban futó utak közt északkelet felé néző kertű telkek szabadon állóan, pince + földszint + tetőteres, régebbi kis tömegű és újabb túlméretezett lakóházakkal beépítettek. A szomszédos épületek különböző korok termékei, balról az utcához szorított 70-es évekbeli szolidan formált nyeregtetős, jobbról, 10 méterre hátrahúzott, napjainkra jellemző „amerikai-mediterrán” fazonú lapos tömeg.
A tervezett ház leginkább a megrendelői szándék mentén alakult, mely szerint a kilátásra hangolt közös terek köré, szintenként elosztott (földszint gyerekek és napi rutin, tetőtér szülők), funkciók kerültek, a szükséges (nem túlzó) méretű terekbe illetve az autók tárolása szabadon, de mégis az utcától rejtetten történik, a tárolókkal egy szinten.
Ennek megfelelően az épület méretét tekintve a fent leírt két épülettípus között helyezkedik el. Az zömök ház lépcsőzetesen ráül az utca felöl lejtő terepre, a nyugati oldalon felé eltolt teraszos kert- és teraszkapcsolatokat alakítva ki. A déli sarokba rendezett tömeg a két szomszédos épület homlokvonalának síkjában áll. Oromfalainak formája, magassága és meredeksége az adott oldali épülethez illeszkedik. A földszinti személy bejártat a szabályozási előírások miatti homlokzatmozgatásból kialakított visszaharapásban kapta meg a kívánt intim helyét. Az itt lévő üvegfelületeken keresztül jut el a déli fény az épület belsejébe. A nyugati oldalon az épülethez kapcsolódó személygépkocsi beálló terepépítményt virágvályúval lezárt zöldtető fedi. A beállókhoz vezető rámpa a meglévő terepen ül, igazodva a szomszéd telek terepviszonyaihoz.